Lajmi i ditës

“EcoGuerilla” fillon fushatën për sensibilizim lidhur me rreziqet që sjell ndotja

Lëvizjet e reja politike do të ndihmojnë në luftën kundër ndotjes së ajrit

Përpjekjet e organizate joqeveritare “Ecoguerila” kundër ndotjes së ajrit në Tetovë që e radhit këtë qytet në mesin e qyteteve të rralla në botë ku grimcat kancerogjene  nuk ulen nën nivelin rekord ka mbetur zëri i vetëm përballë injorancës së