Banorët e Dibrës dhe të Mavrovës kanë mbledhur mbi 16 mijë nënshkrime kundër ndërtimit të projektit ...
loading
loading
loading